قابلیت تحمل استرس و کیفیت خواب را توسط آیشواگاندا تقویت کنید!

گیاه دارویی بوزیدان(آشواگاندا)، قابلیت تحمل استرس و کیفیت خواب را تقویت می کند

مترجم: الهه صادقی

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

 

    یک عصاره جدید آشواگاندا به نام Ashwadaat، باعث کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب در افراد، بدون هیچگونه عوارض جانبی میشود. یک مطالعه بالینی برچسب باز اخیر، غیر مقایسه ای، مداخله ای و آینده نگر ، اثربخشی و ایمنی یک عصاره اشواگاندای اختصاصی به نام Ashwadaat را ارزیابی کرده است. در این مطالعه، به 30 فرد مبتلا به استرس و به بی خوابی دو کپسول عصاره ashwagandha طی دو بار در روز و به مدت 30 روز داده شد. نتایج نشان داد که مصرف عصاره آشواگاندا به میزان قابل توجه استرس و بی خوابی را 55 درصد کاهش می دهد. افراد همچنین در روز 15 و 30 در مقایسه با امتیازات پایه، بهبود چشمگیری در کیفیت خواب و کیفیت زندگی داشتند. عصاره پس از 30 روز مصرف به خوبی تحمل شد و هیچ عارضه جانبی گزارش نشده است.

 

 

منبع و متن اصلی : nutritionaloutlook

© Photo 

قابلیت تحمل استرس و کیفیت خواب را توسط آیشواگاندا تقویت کنید!
چهارشنبه 17 شهریور 1400 - 16:24:30 74 چهارشنبه 5 آبان 1400 - 01:17:16 0