گیاهی که از پیشرفت و رشد بیماری سرطان جلوگیری می کند

گیاهی که از پیشرفت و رشد بیماری سرطان جلوگیری می کند

مترجم: فرزانه عربی

ترجمه تحت نظر: حکیم مهرداد امید سالاری

 

موضوع: یکی از فواید مهم گیاه کندر.

تحقیقات نشان می دهند که گیاه کندر اثرات ضد سرطانی دارد. همچنین مطالعاتی در آزمایش ها نشان می دهند، که کندرحاوی اسیدهای بوسولیک است. که می تواند از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری کند. بررسی تحقیقی نشان داد، که اسیدهای بوسولیک همچنین می توانند از تشکیل DNA در سلول های سرطانی جلوگیری کنند، که می تواند به محدود کردن رشد سرطان کمک کند. تاکنون ، مطالعات آزمایش ها نشان دادند، که کندر می تواند با سلول های سرطانی سینه ، پروستات ، لوزالمعده ، پوست و روده بزرگ مبارزه کند. همچنین می تواند به درمان کاهش اثرات جانبی سرطان کمک کند.  

 

منبع ومتن اصلی: healthline

Photo

توضیحات تصویر: گیاه مفید و سرشار از خاصیت کندر.

گیاهی که از پیشرفت و رشد بیماری سرطان جلوگیری می کند
شنبه 20 شهریور 1400 - 16:40:15 72 چهارشنبه 5 آبان 1400 - 02:45:21 0