بررسی چهار گونه کروتون آفریقای جنوبی برای خواص ضد التهابی

بررسی چهار گونه کروتون آفریقای جنوبی برای خواص ضد التهابی بالقوه: فعالیت آزمایشگاهی و ارزیابی خطر سمیت

مترجم: علی یداللهی          

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

 

   آفریقا تقریباً 26 گونه گیاه کروتون را در خود جای داده است. بسیاری از گونه های کورتون در طب سنتی آفریقایی برای درمان انواع بیماری ها از جمله مالاریا، سل، عفونت های میکروبی و التهاب استفاده می شوند. با این حال، اطلاعات موجود در مورد خواص این گیاهان بسیار محدود است و پتانسیل های دارویی مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف از مطالعه ارزیابی چهار گونه کوروتون (Croton gratissimus, Croton pseudopulchellus, Croton sylvaticus, and Croton steenkampianus) برای بررسی اثرات ضدالهابی و همچنین خطر ایجاد مسمویت کبدی و ژنتیکی توسط این گیاهان است. در این آزمایش از عصاره برگ های این گیاهان استفاده شده است. نتایج آزمایش نشان داد که اگرچه این گیاهان دارای اثرات ضد التهابی هستند، اما خطر عوارض جانبی و خطرات احتمالی کبدی و ژنتیکی، ادامه توسعه آن ها برای استفاده های دارویی را نفی می کند.

 

 

 

 

 منبع و متن اصلی: PubMed

© Photo 

بررسی چهار گونه کروتون آفریقای جنوبی برای خواص ضد التهابی
یکشنبه 21 شهریور 1400 - 14:06:44 105 چهارشنبه 5 آبان 1400 - 02:01:03 0