تلاشِ بزرگِ محققان برای بهبود کیفیت زردچوبه!

تلاشِ بزرگِ محققان برای بهبود کیفیت زردچوبه!

مترجم: الهه صادقی

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

    یک مطالعه پژوهشی، اخیرا توسط انجمن جهانی کورکومین(زردچوبه) تایید شده‌است که اثربخشی یک استراتژی تحلیلی جدید را برای تعیین اتکیت(برچسب)گذاریِ صحیحِ زردچوبه جهت جلوگیری از تقلب با موادِ مصنوعی، ارزیابی کرد. این آزمایشِ GCA، مشخص کرده‌است که برخی از محصولات موجود در بازار، تقلبی یا فاقد سطوح کافی از مواد فعال برای تولید یک زردچوبه خالص هستند. آقای لن مونیت(Len Monheit)، مدیر اجرایی GCA، در مطبوعات گفت:" زردچوبه یک ماده با شواهد علمی فراوان برای مزایای سلامتی است، اما اگر اعتماد مصرف‌کننده را از دست بدهیم، همه شرکت‌های این بازار آسیب می‌بینند؛ به همین دلیل، ما تأکید داریم که ابزارهای بهتری برای برندها و تولیدکنندگانِ قرارداد موردنیاز است و درحالی‌که یافته‌های اولیه ما، شیوه های تامین منابع و شرکای زنجیره تامین را تغییر داد، به تغییر و کنترل کیفیت بیشتری در زمینه تولید زردچوبه نیاز داریم. "

 

 

 

منبع و متن اصلی: nutritionaloutlook

© Photo 

تلاشِ بزرگِ محققان برای بهبود کیفیت زردچوبه!
یکشنبه 28 شهریور 1400 - 13:48:34 63 سه شنبه 4 آبان 1400 - 19:31:49 0