مراقبِ ازبین رفتنِ زبان‌های بومی باشید!

دانش گیاهان دارویی درخطر است؛

مراقبِ ازبین رفتنِ زبان‌های بومی باشید!

مترجم: الهه صادقی

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©ا

    اکثر گیاهان دارویی تنها به یک زبان شناخته می‌شوند - و این زبان‌ها در خطر انقراض هستند. از دست دادن زبان، به معنای از دست دادن دارو نیز است، چون زبان‌های بومی که در معرض خطر هستند، دانش منحصر‌به‌فردی از گیاهان دارویی را ارائه می‌دهند. محققان، مجموعه داده‌های قوم‌شناسی را برای آمریکای شمالی، شمال غربی آمازونیا و گینه نو تجزیه و تحلیل کردند که بیش از 3500 گونه گیاهی دارویی را با 236 زبان بومی مرتبط می‌کند. آن‌ها دریافتند که 75 درصد موارد استفاده دارویی این گونه‌ها، تنها در یک زبان شناخته شده‌است و این زبان‌ها با بیشترین خطرِ ازبینِ رفتنِ همیشگی مواجه هستند.

 

 

منبع و متن اصلی: nature.com

© Photo 

مراقبِ ازبین رفتنِ زبان‌های بومی باشید!
شنبه 3 مهر 1400 - 13:15:10 61 دوشنبه 3 آبان 1400 - 11:27:21 0