دو مسکن طبیعی برای سرفه

دو مسکن طبیعی برای سرفه

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

سرفه به طور کلی باعث پاک شدن راه‌های هوایی از مواد عفونی و مواد حساسیت زا میشود ولی سرفه مداوم میتواند برای خود و دیگران آزار دهنده باشد. در این مطلب به دو مسکن طبیعی برای سرفه میپردازیم. نتایج یک تحقیق که در مجله پزشکی معتبر Jama به چاپ رسیده به مقایسه اثر ضد سرفه عسل با شربت Dextromethorphan نشان داد مصرف عسل به تنهایی موثر ولی در مقابل شربت ذکر شده کم است و در حین حال مصرف مقداری عسل و شربت ذکر شده پس از آن بهترین تاثیر را در جلوگیری از سرفه های شبانه در کودکان داشت. همچنین تحقیق دیگری که در مجله Pubmed  منتشر شد نشان دهنده تاثیر ضد التهاب و در نتیجه ضد سرفه زنجبیل است. ترکیبات ضد التهاب در زنجبیل با  تسکین غشاء راه های تنفسی باعث کاهش سرفه می شود. شما میتوانید با اضافه کردن 20 الی 40 گرم زنجبیل به یک لیوان آب گرم برای خود یک شربت ضد سرفه خانگی درست کنید.

 

 

 منبع و متن اصلی: medicalnewstoday

© Photo 

 توضیحات تصویر: زنجبیل و عسل از جمله درمان های خانگی سرفه هستند.

دو مسکن طبیعی برای سرفه
یکشنبه 23 آبان 1400 - 20:02:18 1056 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 13:16:17 0