کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و فیتوشیمیایی ها

کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و فیتوشیمیایی ها

کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و فیتوشیمیایی ها با هدف دیدار دانشمندان برجسته دانشگاهی، محققین و پژوهشگران برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات و نتایج تحقیقاتی خود در مورد تمامی جنبه های گیاهان دارویی و فیتوشیمیایی ها برگزار می شود. همچنین یک پلتفرم بین رشته ای برتر برای محققان، پزشکان و مربیان فراهم می کند تا آخرین نوآوری ها، روندها و نگرانی ها و همچنین چالش های عملی مواجه شده و راه حل های اتخاذ شده در زمینه های گیاهان دارویی و فیتوشیمیایی ها را ارائه و بحث کنند.

برگزار کننده:  آکادمی جهانی علوم، مهندسی و فناوری

(World Academy of Science, Engineering and Technology)

تاریخ برگزاری:7 و 8 فوریه 2022

محل برگزاری همایش:  تایلند، بانکوک

محورهای اصلی کنفرانس: گیاهان دارویی، گیاه پزشکی، داروسازی

مهلت ارسال اصل مقاله: 4 ژانویه 2022

سایت کنفرانس

منبع خبر

کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی و فیتوشیمیایی ها
پنجشنبه 14 بهمن 1400 - 08:16:36 826 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 14:25:55 0