هم‌افزایی بین تیموکوئین روغن سیاه‌دانه و ویتامین د۳

هم‌افزایی بین تیموکوئین روغن سیاه‌دانه و ویتامین د۳

مترجم: هادی شیرازی علمداری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

 

  در مطالعه‌ای که اخیراً در مجله علوم خوراک و تعذیه منتشر شد، تأثیرات روغن سیاه‌دانه و ویتامین د۳ در تنظیم سلامت دستگاه ایمنی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی موش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این سلول‌ها توانایی تنظیم واکنش‌های التهابی و دریافت پیام‌های التهابی مختلف را دارد. در این مطالعه دو نوع روغن سیاه‌دانه مختلف مورد به‌نام‌های تیموکوئین استانداردشده به تیموکوئینون ۳٪ و اسید چرب آزاد شرکت تری‌نوترا و روغن سیاه‌دانه تجاری دارای محتوای بالایی از اسید چرب آزاد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که روغن سیاه‌دانه تجاری میانگین حجم قطرات چربی را به‌طور چشمگیری افزایش داده و تیموکوئین باعث کاهش آن‌ها می‌شود که تأثیر آن در کاهش حجم قطرات حتی بیشتر از حالتی است که ویتامین د۳ به‌تنهایی به‌کار گرفته می شود. همچنین، ترکیب تیموکوئین و ویتامین د۳ باعث کاهش بسیار شدید در میانگین حجم قطرات چربی شد. به‌علاوه، در حالی‌که روغن سیاه‌دانه تجاری سطوح بلاکرهای تی‌ان‌اف-آلفا را افزایش می‌دهد، تیموکوئین باعث کاهش بیان سیتوکین التهابی می‌شود. در کل، تیموکوئین باعث کاهش حجم قطرات چربی بزرگ و افزایش سطح قطرات چربی کوچک می‌شود و تأثیر آن در حضور ویتامین د۳ بیشتر است. همچنین پژوهشگران این مطالعه در حضور تیموکوئین شاهد افزایش بیوژنز میتوکندریایی و سوخت‌و‌ساز انرژی بودند. در بخش آزمایش حیوانی، ۲۰ موش به ۵ گروه تقسیم شدند و پس از بررسی میزان رگ‌زایی در بافت کبد موش‌ها مشاهده شد که موش‌هایی که رژیم غذایی پرچرب همراه با تیموکوئین و ویتامین د۳ دریافت کرده بودند دارای سطوح بالایی از آنتی‌بادی‌های ANG-1 و SDF-1 هستند درحالی‌که صرفاً با دریافت رژیم پرچرب کمترین سطح این نوع آنتی‌بادی‌ها مشاهده شد.

 

 

 منبع و متن اصلی: nutritionaloutlook.com

© Photo 

هم‌افزایی بین تیموکوئین روغن سیاه‌دانه و ویتامین د۳
سه شنبه 26 بهمن 1400 - 17:28:09 949 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 14:21:49 0