مقایسه دو درمان گیاهی و شیمیایی گلودرد

مقایسه دو درمان گیاهی و شیمیایی گلودرد

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

برای مقایسه تاثیر اسپری دو گیاه مریم گلی و سرخار گل در بهبود گلودرد در مقایسه با اسپری لیدوکایین و کلرهگزیدین که از درمان های متداول برای گلودرد هستند پژوهشی به صورت دو سر کور و کاملا رندوم در مراکز متعددی در کشور سوییس انجام شد. از این اسپری ها به مقدار هر دو ساعت یکبار استفاده شد و به مدت حداکثر پنج روز ادامه یافت و سپس مقدار گلودرد در بیماران در سه روز اول مقایسه شد. نتایج این آزمایش نشان دهنده این بودند که هر دو درمان گیاهی و دارویی تقریبا به یک اندازه در کاهش علائم و مدتی که طول میکشد تا فرد علائمش برطرف شود یکسان بودند و نتایج بسیار عالی داشتند. سپس این پژوهش نتیجه گرفت اسپری گیاه های سرخار گل و مریم گلی به عنوان درمان دارویی برای گلودرد های حاد به اندازه درمان های شیمیایی برای این بیماری موثر می باشند.

 منبع و متن اصلی: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

© Photo 

 توضیحات تصویر:

تصویری از گل گیاه خارمریم

مقایسه دو درمان گیاهی و شیمیایی گلودرد
یکشنبه 8 اسفند 1400 - 21:40:07 860 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 20:28:08 0