اسطوخودوس

اسطوخودوس

نام های فارسی:اسطوخودوس

English Name: Lavender

Scientific Name:Mill.Lavandula angustifolia

Varieties:Lamiales

Family:Lamiaceae

گیاهشناسی

اسطوخودوس بوته ای است چند ساله، خشبی، کرکدار با گل آذین خوشه ای، گل ها به رنگ آبی یا متمایل به بنفش، به ارتفاع ۱۰۰-۲۰۰ سانتی متر، کرک نمدی، برگ ها به طول ۲۰-۵۰ میلی متر، سرنیزه ای، مستطیل یا خطی، کامل، در جوانی کرک نمدی سفید، خاکستری شونده، سنبله به طول ۲-۸ سانتی متر، برگه ها به به طول ۱-۸ میلی متر، معمولا لوزی-واژ تخم مرغی پهن، نوک دار، برگک ها وجود ندارند یا کوچک، چرخه ها حاوی ۶-۱۰ گل، کاسه گل به طول ۵-۷ میلی متر، ۱۳ رگه ای، با دندانه فوقانی در راس با زایده ای واژ قلبی و جام گل به طول ۱۰-۱۲ میلی متر می باشد.

منابع مورد استفاده:

خواص اسطوخودوس

مضرات اسطوخودوس

اسطوخودوس

کاشت اسطوخودوس

اسطوخودوس
دوشنبه 1 فروردین 1401 - 09:06:56 873 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 10:01:46 0