لیست قیمت گیاهان دارویی در بازار جهان

Update 21 January 2022

ردیف

نام فارسی

English Name

Scientific Name

Quality

$/Kg

1

دانه اسفند

Harmal Seed

Peganum Harmala L.

1

0.6

2

برگ به لیمو

lemon verbena /

Lemon Beebrush

Lippia citriodora H. B. et K.

1

2

3

گل ختمی

Alcea /

Hollyhocks

Alcea fasciculiflora

Alcea Koelzii I. Riedl

1

4

4

گل بهارنارنج

Orange blossom petals

Citrus grandis

1

-

5

شیره آنغوزه

Asafoetida

Ferula Assa-foetida L.

1

15

6

ریشه شیرین بیان

Licorice

Glycyrrhiza glabra L.

1

2

7

کتیرا

Tragacanth

Astragalus echidna Bunge

Astragalus echidnaeformis Sirjev

Astragalus floccosus Boiss

Astragalus verus Olivier

Astragalus gossypinus Fishcher

Astragalus hypsogeton Bunge

Astragalus microcephalus Willd

1

6

8

زرشک

Barberry

Berberis vulgaris L.

1

-

9

تخم گشنیز

Coriander Seed

Coriandum sativum L.

1

0.7

10

برگ نعناع

Mint

Mentha

Mentha pipierita L.

1

1.5

11

برگ حناء سائیده

Henna Powdered

Lowsonia inermis L.

1

1

12

گل محمدی

Damask rose

Rosa damascene Mill.

1

5

13

آویشن

Thyme

Zataria multifelora Boiss

Thymus Kotschyanus

Thymus vulgaris L.

1

4.2

14

دانه گلرنگ

Safflower Seed

Carthamus tinctorius L.

1

-

15

زیره سبز

Cumin

Cuminum Cyminum L.

1

2.4

16

سماق

Sumac

Uncrushed and Powdered

Rhus Coriaria L.

1

-

 

لیست قیمت گیاهان دارویی بر اساس سفارش تناژی در بنگاه های صادراتی،  بازرگانی ها و مراکز مهم در بازار جهان به روز رسانی می شود.

 

لیست قیمت گیاهان دارویی در بازار جهان
شنبه 30 مرداد 1400 - 17:45:05 1316 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 13:09:01 0