تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای گیاهان دارویی اندونزی

تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای گیاهان دارویی اندونزی

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

کشور اندونزی خواستگاه ده درصد گونه های گیاهی جهان است و 80 درصد گیاهان دارویی در منطقه جنوب شرق آسیا یا بومی اندونزی هستند یا در آنجا رشد میکنند. یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیش از نصف گونه های گیاهان دارویی این کشور تا سال 2050 قادر به رشد و تکثیر به مقدار امروز خود نخواهند بود.طبق پژوهشی که گروهی از متخصصان بین المللی در مجله Global Ecology  26 چاپ کرده گونه از43 گونه ای که در این پژوهش بررسی شدند 80 درصد پراکندگی خود را در سناریو های تولید متوسط و زیاد گازهای گلخانه ای تا سال 2050 و 2080 از دست می دهند. گیاهان دارویی نه تنها برای بهداشت شخصی بلکه بخاطر ارزش اقتصادیشان اهمیت زیادی دارند. این گیاهان دارویی بومی اندونزی هستند و در سطوح محدودی رشد میکنند و توسط برداشت بی رویه و جنگل زدایی تهدید می شوند. این محققان به دنبال ایجاد راه هایی برای شناسایی گونه هایی هستند که ممکن است در آینده در خطر انقراض قرار بگیرند و در حال اقدام برای حفاظت از آن ها برای حفظ تنوع ژنی و اکولوژیکی هستند.

 

 

 منبع و متن اصلی: news.mongabay.com

© Photo 

 توضیحات تصویر:  گیاه Aquilaria malaccensis

تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای گیاهان دارویی اندونزی
چهارشنبه 24 شهریور 1400 - 20:11:53 117 جمعه 12 آذر 1400 - 01:21:40 0