محافظت قهوه از شما در برابر بیماری‌های مزمن کبدی

محافظت قهوه از شما در برابر بیماری‌های مزمن کبدی

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت‌نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

بیماری‌های مزمن کبدی یک از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت انسان در سراسر جهان مخصوصاً در کشوهای با توسعه یافتگی کمتر هستند. از مهم‌ترین این بیماری ها میتوان هپاتیت B,C و کبد چرب را نام برد. در یک تحقیق انجام شده در دانشگاه های Southampton و Edinburg  با تحلیل اطلاعات بانک داده های سلامت در انگلستان متعلق به نزدیک 500 هزار نفر (که از لحاظ مصرف یا عدم مصرف قهوه وضعیت مشخصی داشتند) در مدت ده سال مشخص شد که افرادی که به طور منظم از قهوه (انواع مختلف) استفاده میکردند 21 درصد شانس کمتری برای ابتلا به بیماری‌های مزمن کبدی، 20 درصد احتمال کمتر برای ابتلا به کبد چرب و 49 درصد شانس کمتر مرگ بر اثر این بیماری ها داشتند. قهوه به راحتی در دسترس است و با وجود مزیاتی که از آن در این تحقیق مشاهده شد میتوان گفت که راهکار خوبی برای جلوگیری از این بیمار ها در جهان به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته که دسترسی کمتری به امکانات بهداشتی دارند است.

 

 

 منبع و متن اصلی: sci-news.com

© Photo 

 توضیحات تصویر: نوشیدن هر نوع از قهوه با کاهش ریسک ابتلا به بیماری های مزمن کبدی مرتبط است.

محافظت قهوه از شما در برابر بیماری‌های مزمن کبدی
چهارشنبه 31 شهریور 1400 - 09:20:38 121 پنجشنبه 11 آذر 1400 - 19:08:28 0