نقش مثبت و مکانیسم داروهای گیاهی در بیماری پارکینسون

نقش مثبت و مکانیسم داروهای گیاهی در بیماری پارکینسون

مترجم: علی یداللهی          

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

 

   بیماری پارکینسون (PD) یک بیماری پیچیده عصبی است که با اختلال عملکرد پیشرونده نورون های تولیدکننده دوپامین در مغز ظاهر می شود. به دلیل نامشخص بودن علت اصلی بیماری، داروهای تعدیل کننده PD همچنان مبهم هستند. در آسیا، در کشور هایی مانند هند و چین، در طول هزاران سال از گیاه دارویی برای درمان بیماری های مختلف از جمله بیماری عصبی استفاده می شود. در این تحقیق در مرحله اول فاکتورهای احتمالی دخیل در ایجاد پارکینسون خلاصه شده و سپس به بررسی تاثیر گیاهان داروی چینی و هندی در این بیماری پرداخته شده است. 

نتیجه ی تحقیقات نشان می دهد بسیاری از این گیاهان دارویی، که مشتقات آن ها نیز در داروسازی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد، به واسطه تاثیرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و محافظ عصبی، چه در محیط آزمایشگاهی و چه محیط بالینی تاثیر مثبت در تعدیل بیماری پارکینسون دارند.

 

 

 منبع و متن اصلی: (NCBI)

© Photo 

نقش مثبت و مکانیسم داروهای گیاهی در بیماری پارکینسون
شنبه 10 مهر 1400 - 13:49:20 87 پنجشنبه 11 آذر 1400 - 19:37:16 0