اثرات عصاره های گیاهی در مکمل غذایی کودکی

اثرات مفید عصاره های گیاهی و اجزای غذایی فعال در مکمل غذایی کودکی

مترجم: علی یداللهی

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

 

  تغذیه نقش کلیدی در رشد و تکامل طبیعی کودک دارد. عصاره های گیاهی و ریزمغذی های فعال طبیعی باعث حفظ سلامتی و تندستی انسان شده و عوامل و علائم خطرساز مانند اختلالات شایع دوران کودکی، بیماری عای تنفسی، اختلالات گوارشی و اختلالات متابولیک را کنترل می کند. این مرور، مزایای عصاره های گیاهی و زیرمغذی های فعال در کودکان را بررسی می کند.

این مکمل ها در کودکان نسبتاً بی خطر است و هیچ عارضه جانبی جدی گزارش نشده است. با این حال، به دلیل کمبود تحقیقات دقیق تر در این زمینه، نیاز به مطالعه جامع تر در رابطه با گسترش داده های بالینی به ویژه در مورد مقدار مصرف، روش مناسب و بررسی تداخلات دارویی یا غذایی وجود دارد. اگرچه هیچ توصیه مشخصی در مورد استفاده از مکمل های دوران کودکی نمی تواند انجام شود ، اما استفاده از عصاره های گیاهی و اجزای فعال زیستی به تنهایی یا در ترکیب با درمان های متداول می تواند به صورت فردی برای مدیریت بیماری های مختلف در نظر گرفته شود.

 

 

 

 منبع و متن اصلی: MDPI

© Photo 

اثرات عصاره های گیاهی در مکمل غذایی کودکی
جمعه 23 مهر 1400 - 19:22:54 80 سه شنبه 16 آذر 1400 - 16:56:15 0