اثر پیشگیرانه گیاه پنجه گربه در تکثیر ویروس کرونا

اثر پیشگیرانه گیاه پنجه گربه در تکثیر ویروس کرونا

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

گیاه پنجه گربه، بومی منطقه پرو در آمریکای جنوبی است و به خانواده Rubiaceae تعلق دارد. پژوهش گران اخیرا نشان دادند که عصاره هیدروالکلی گیاه پنجه گربه از همانند سازی یا تکثیر ویروس SARS-COV-2 که همان عامل بیماری کرونا است در سلول های زنده جلوگیری میکند. به گفته این محققان گیاه پنجه گربه به طور گسترده میان مردم در درمان برخی بیماری ها به کار میرفته است و حتی تحقیقاتی هم اثر آن را روی برخی ویروس ها ثابت کرده اند. در نمونه های سلولی عصاره این گیاه توانست پس از 48 ساعت از وارد کردن عصاره پوسته چوبی این گیاه، تعداد ذرات آلوده ویروس کرونا را تا حدود 90 درصد کاهش دهد. این تاثیرگذاری گیاه پنجه گربه نوید پژوهش های بیشتر در این زمینه و ساخت داروهایی موثر برای درمان کرونا را بوسیله آن می دهد.

 

 منبع و متن اصلی: news-medical.net

© Photo 

 توضیحات تصویر: عصاره گیاه پنجه گربه از تکثیر و همانند سازی ویروس عامل بیماری کرونا جلوگیری میکند.

اثر پیشگیرانه گیاه پنجه گربه در تکثیر ویروس کرونا
دوشنبه 3 آبان 1400 - 18:15:07 57 شنبه 13 آذر 1400 - 08:04:53 0