کنفرانس داروهای سنتی مورد استفاده در درمان اختلالات روانی

MAP EXPO ۲۰۲۱

برگزاریِ کنفرانس "داروهای سنتی"ِ مورد استفاده در درمان اختلالات روانی و بیماریِ لایم

مترجم: الهه صادقی

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

    طی قرن های متمادی از داروهای سنتی در بسیاری از کشورهای جهان استفاده شده است. امروزه این داروها هنوز بخش مهمی از مراقبت‌های بهداشتی را در برخی کشورها نشان می‌دهند. به عنوان مثال ، بیش از 100 کشور برای داروهای گیاهی مقرراتی دارند ، اما شیوه‌های طب سنتی از کشوری به کشور دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر بسیار متفاوت است ، زیرا تحت تأثیر عواملی مانند فرهنگ ، تاریخ ، نگرش‌های شخصی و فلسفه قرار دارند. به طور خاص ، این روش‌ها نه تنها به عنوان بخشی از مراقبت‌های بهداشتی اولیه در کشورهای در حال توسعه همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند ، بلکه در سایر کشورها که داروهای متداول در سیستم بهداشت ملی مانند اروپا و آمریکا غالب هستند نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نمایشگاه گیاهان دارویی و معطر (MAP) ، یک پلتفرم تجاری بین المللی برای همه کسانی است که از صنعت بذر و خاک ، تحقیق و توسعه در جهت صنعت MAP کار می‌کنند، یا آن را تأمین می‌کنند.

این کنفرانس به دنبال ایجاد بستری برای پزشکان طب سنتی (TMP) ، متخصصان گیاه درمانی ، محققان علمی و مصرف کنندگان MAP است تا بتواند شکاف ارتباطی در مورد ایمنی و کارایی MAP را برطرف کند.

 

© Photo 

منبع و متن اصلی خبر: map-expo

کنفرانس داروهای سنتی مورد استفاده در درمان اختلالات روانی
چهارشنبه 5 آبان 1400 - 12:45:50 55 پنجشنبه 11 آذر 1400 - 20:46:23 0