گل ساعتی، موثر در درمان اضطراب

گل ساعتی، موثر در درمان اضطراب

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

گل ساعتی یک گیاه رونده است که بیشتر در قاره آمریکا یافت میشود و سابقه طولانی در استفاده به عنوان گیاه دارویی دارد. تحقیقات نشان می دهد که این گیاه با افزایش مقدار ناقل عصبی GABA باعث کاهش میزان اضطراب در افراد می شود و عملکرد مشابه داروهای Klonopon, Ativan دارد. بازبینی 9 پژوهش بالینی روی گل ساعتی نشان داده است که اثر ضد استرس گل ساعتی با داروهای متداول قابل مقایسه است و در یک پژوهش شامل 36 نفر دارای اضطراب عمومی با دو داروی Oxazepam و گل ساعتی تحت درمان قرار گرفتند و بنظر می رسد که گل ساعتی به اندازه داروی Oxazepam موثر بود. مصرف این گیاه عوارض جانبی جدی ندارد و میتواند شامل خواب‌آلودگی، سرگیجه یا گیجی باشد. البته پیش از اینکه مصرف قرص یا قطره های این گیاه به بیماران توصیه شود باید تحقیقات بیشتری روی نمونه های وسیع تر انسانی انجام شود.

 

 منبع و متن اصلی: chandramd.com

© Photo 

 توضیحات تصویر: گل ساعتی میتواند در درمان اضطراب موثر باشد.

گل ساعتی، موثر در درمان اضطراب
دوشنبه 10 آبان 1400 - 11:21:22 56 شنبه 13 آذر 1400 - 08:21:49 0