راه های حفظ و جلوگیری از نابودی گیاهان دارویی

راه های حفظ و جلوگیری از نابودی گیاهان دارویی

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

گیاهان منابعی ارزشمند هستند که منبع تولید محصولات گیاهی می باشند، ولی برخی از آنها با سرعت زیادی رو به نابودی پیش میروند. برای جلوگیری از نابودی این منابع ارزشمند چند راه عمده ارائه می شود. اولین این راه ها ایجاد مناطق حفاظت شده برای جلوگیری از نابودی اکوسیستم هایی است که این گیاهان در آن ها رشد میکنند چون در برخی موارد آسیب و تغییر شرایط در یک اکوسیستم منجر به نابودی برخی گونه ها در آن می شود. راهکار دوم ایجاد باغ های گیاهشناسی برای حفاظت از گونه های نادر است. در این باغ ها میتوان روی این گیاهان نحوه حفاظت آنها، اهلی کردن گونه های وحشی و اقدامات زیاد دیگری جهت حفظ نگهداری آنها انجام داد. یکی دیگر از راه حل ها برای حفاظت از این گیاهان فرهنگ سازی استفاده و برداشت آنهاست.  در بسیاری از کشور ها با منابع گسترده گیاهان دارویی فعالیت های فرهنگی زیادی جهت آموزش برداشت گیاهان به شیوه صحیح انجام شده (عدم برداشت تخریبی، انبوه یا برداشت هایی که شامل از ریشه دراوردن گیاه می شوند. با وجود راه های مختلف برای حفاظت از گیاهان تعداد کمی از آنها تحت این حفاظت ها قرار دارند و باید تلاش ها جهت گسترش این حفاظت ها برای حفظ گیاهان دارویی ادامه یابد.

 

 

 منبع و متن اصلی: cmjournal.biomedcentral

© Photo 

 توضیحات تصویر:  برداشت و فراوری گیاهان دارویی

راه های حفظ و جلوگیری از نابودی گیاهان دارویی
چهارشنبه 12 آبان 1400 - 10:09:55 42 جمعه 12 آذر 1400 - 08:51:25 0