ارسال به سراسر کشور

ارسال به سراسر کشور

کلیه کالاهای حکیم مارکت توسط شرکت پست ایران به روشهای پست سفارشی(چنانچه مشتری تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله ( از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات)) به پست، قبض رسید دریافت نموده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء اخذ شود، می تواند از این سرویس استفاده نماید. زمان تحویل، بسته به دوری و نزدیکی بین 3 الی 10 روز می باشد.)، پست پیشتاز(اگر سرعت در تحویل مرسوله پستی (اسناد و مدارک ، نمونه کالا تجاری) به گیرنده برای فرستنده دارای اهمیت باشد وی می تواند از این سرویس که دارای تعهد زمانی بوده و در بازه زمانی 1 روز برای مرسولات شهری و درون استانی و 2 الی 5 روز برای مراکز استان ها و سایر شهرستان ها توزیع می گردد، استفاده نماید.) ، پست ویژه(دراين سرويس هرنوع كالاي مجازومرسوله بانرخ مخصوص ازمبادي قبول ، پذيرفته شده ومستقيما“توسط پيك ويژه و در نهايت سرعت حداكثرظرف 24 ساعت، درنشاني گيرنده تحويل مي گردد . باحذف عمليات تجزيه ورهسپاري ، اين سرويس ازسرعت خاصي برخوداراست واصطلاحا“ به آن سرويس (hand to hand) مي گويند) و روش پرداخت هزینه پست در محل خریدار ( مبلغ آن مانند طرح های دیگر ثابت نبوده و تابع وزن بسته سفارش و ارسالی هزینه دارد) انجام می پذیرد.

یکشنبه 27 دی 1394 - 15:31:56 2859 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 - 22:15:26 0