زمان ارسال سفارش

زمان ارسال سفارش

به دلیل فراهم کردن مستقیم اجناس و تازه بودن آنها و شرایط نگهداری خاص گیاهان دارویی و فراورده های آنها، تنها در روزهای 1شنبه و 5 شنبه بار ارسال میشود.

چهارشنبه 30 دی 1394 - 01:39:42 2044 جمعه 24 اردیبهشت 1400 - 22:49:07 0